Call us 

04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 37-41, 6 поверх

Представництво інтересів в судах

Наші адвокати мають багаторічний досвід позитивної практики вирішення спорів у національних судах загальної юрисдикції у справах, які виникають з найширшого спектру правовідносин як між юридичними особами з питань бізнесу, так і між фізичними особами з повсякденних життєвих питань.

Цивільні спори:

Представництво інтересів клієнтів з усіх питань цивільного права, зокрема в наступних справах:

 • спори про права на нерухомість і землю;
 • спори про стягнення боргів;
 • кредитні спори;
 • земельні спори;
 • трудові спори;
 • спори про поділ майна подружжя;
 • спори про розлучення;
 • справи окремого та наказного провадження;
 • інші цивільні справи.

Адміністративні спори:

Переважну кількість спорів в адміністративних судах становлять спори, пов’язані з оскарженням дій органів податкової служби або примусом до виконання своїх обов’язків органами державної влади. Ми маємо значний досвід, як в оскарженні рішень органів податкової служби, так і в адміністративних судових процесах з державними органами, зокрема:

 • Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності;
 • Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
 • Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом;
 • правовий супровід справ про адміністративні правопорушення, в тому числі по ДТП.

Інтелектуальна власність:

Послуги у сфері захисту інтелектуальної власності, зокрема:

 • заборона використання промислового зразка;
 • стягнення коштів за порушення прав на раціоналізаторську пропозицію, винахід або промисловий зразок;
 • забороне використання належного вам об’єкта інтелектуальної власності;
 • інші спори, пов’язані з захистом авторських та суміжних прав, а також об’єктів промислової власності: торговельних марок, комерційних найменувань, винаходів, промислових зразків, корисних моделей тощо.

Трудові спори:

Представництво інтересів клієнтів у наступних судових справах:

 • поновлення на роботі;
 • зміна формулювання причин звільнення працівника;
 • супроводження процедури звільнення працівника за ініціативою власника, в тому числі, в зв’язку з реорганізацією;
 • спори, що виникають у процесі укладення та виконання трудових договорів (у тому числі контрактів);
 • визнання звільнення незаконним, поновлення на попередньому місці роботи та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу;
 • колективні трудові спори;
 • стягнення невиплаченої заробітної плати.

Господарські справи:

Послуги з представництва інтересів юридичних осіб у господарських судах з усього можливого спектру господарських судових справ, зокрема:

 • спори про стягнення боргу;
 • кредитні спори;
 • спори, що виникають при укладанні, зміні і розірванні господарських договорів;
 • спори щодо прав на нерухомість та інше майно;
 • земельні спори;
 • спори щодо приватизації майна;
 • корпоративні спори;
 • спори щодо прав на цінні папери;
 • справи про банкрутство;
 • інші господарські спори.